Dnes je
  • Úvod
  • Výuka a aktivity
  • Školská knižnica

Školská knižnica

Vitajte v knižnici

 

 

„ Daruj knihu do knižnice,
potešíš detské srdce."

(dobrovoľná akcia pre žiakov, učiteľov, zamestnancov našej školy)

 

 

Mgr. Darina Varhoľová

PLÁN KOORDINÁTORA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

TERMÍN: STREDA OD 12.30 - 14.30 HOD

KOORDINÁTOR: MGR. DARINA VARHOĽOVÁ

AKTIVITY V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

SEPTEMBER
DESATORO ŠKOLSKEJ KNIŽNICE (HODINY LITERATÚRY V KNIŽNICI: 5.ROČ.)

OKTÓBER
ORIENTÁCIA V KNIŽNICI (HĽADANIE POKLADU : NÁJSŤ KNIHY O RYTIEROCH, PSÍKOCH, ČARODEJNICIACH...)
VYHLÁSENIE SÚŤAŽÍ
 SÚŤAŽ O „NAJ" ČITATEĽA ŠKOLSKÉHO ROKA (KTO SI VYPOŽIČIA NAJVIAC KNÍH?)
 ČÍTAM – ČÍTAŠ – ČÍTAME (SÚŤAŽ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV, KTORÍ RADI ČÍTAJÚ...)

NOVEMBER
„DARUJ KNIHU DO KNIŽNICE, POTEŠÍŠ DETSKÉ SRDCE" (DOBROVOĽNÁ AKCIA DO KONCA DECEMBRA)
VYBRAL SOM SI ZVIERATKO (ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE O ZVIERATKU + VLASTNÁ ILUSTRÁCIA – VÝSTAVKA V KNIŽNICI

DECEMBER
SVIATKY V ŽIVOTE NAŠICH PREDKOV
 ČÍTAME A ILUSTRUJEME: VIANOČNÉ PRÍBEHY, KOLEDY, ROZPRÁVKY, MODLITBY...
BURZA KNÍH V KNIŽNICI

JANUÁR
ČÍTAME A TVORÍME PROJEKTY: ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL, RACIONÁLNA STRAVA, VITAMÍNY (VYUŽÍVAME ENCYKLOPÉDIE)
VÝSTAVKA NAJOBĽÚBENEJŠÍCH KNÍH NAŠICH ŽIAKOV
PREZENTÁCIA O SPISOVATEĽOCH PODĽA AKTUÁLNEHO VÝROČIA

FEBRUÁR
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PREDNES POÉZIE A PRÓZY – ŠKOLSKÉ KOLO
„TOTO ČÍTAM JA" - VÝROBA REKLAMNÝCH PLAGÁTOV NA DANÚ KNIHU

MAREC
TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA V KNIŽNICI (STARŠÍ ŽIACI ČÍTAJÚ MLADŠÍM)
ČITATEĽSKÝ MARATÓN
PÍŠEME VERŠE – BÁSNE V KNIŽNICI

APRÍL
VESMÍR + SCI-FI LITERATÚRA OČAMI DETÍ
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ZÁLOŽKU DO KNIŽNICE S INICIÁLMI

MÁJ
TVORÍME OBAL NA KNIHU
LITERÁRNY KVÍZ: MÁME RADI KNIHY, HÁDANKY, RÉBUSY

JÚN
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ
PASOVAČKA PRVÁKOV ZA RIADNYCH ČITATEĽOV

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Vyber si knihu.
2. Kniha má kód / číslo – neznič ho.
3. Neprehadzuj knihy v regáloch!
4. Knihu vráť tam, odkiaľ si ju zobral.

5. V knižnici nie si sám – neruš ostatných čitateľov, buď ohľaduplný.
6. Zaregistruj sa u knihovníka.
7. Knihu môžeš mať požičanú najdlhšie 1 mesiac.
8. Keď v stanovenom termíne nevrátiš knihu, budeš napomenutý.
9. Ak knihu stratíš, musíš uhradiť škodu jedným zo spôsobov:
 kúpiš takú istú knihu,
 nahradíš knihu inou knihou, podľa rozhodnutia knižnice,
 za knihu zaplatíš.
10. Keď budeš porušovať pravidlá knižnice, budeš z nej vykázaný.
11. Encyklopédie drahé knihy študuj v knižnici, nepožičiavajú sa domov.
12. Finančná čiastka za vypožičanie jednej knihy je 0,03 €
(3 centy).

Súťaž o „NAJ" čitateľa školského roka
( Kto si vypožičia najviac kníh? )

Čítam – čítaš – čítame
súťaž pre žiakov, ktorí radi čítajú:

 prečítaj čo najviac kníh, vypožičaných zo školskej knižnice,
 získaj čo najviac bodov (1 kniha – 1 bod),
 urob si krátky záznam: autor – kniha –
o čom bola kniha - čo sa vám páčilo / nepáčilo,
 vyhodnotenie súťaže bude v marci.

Vyhodnotíme najaktívnejšieho čitateľa, ale aj kolektív triedy s najväčším počtom zapojených čitateľov.

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
344524

KTO JE ONLINE

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line