Volejbalový krúžok

Vedúci krúžku: PaedDr. J. Pavlikovský
Ročník: 5. - 6. ročník
Termín krúžku: pondelok, streda
streda:
pondelok:
13.30 - 14.30
13:30 - 14:30


Zameranie:

 • Základy Volejbalu
 • Základy Minimaxvolejbalu
 • Nácvik herných činností
 • Hry - Vybíjaná, Prehadzovaná
 • Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže MINIMAX

Obsah:

 • Základné pravidlá a postavenie hráčov vo volejbale
 • Základné pravidlá a postavenie hráčov v  minimaxvolejbale
 • Nácvik herných činností
 1. odbitie obojručne zhora (volejbalový košík)
 2. odbitie zdola - bager
 3. útočný systém - smeč
 4. obranný systém - blok
 5. podanie zo základnej čiary
 6. postavenie hráča v poli
 • Cvičenia na rozvoj rýchlosti, periférneho videnia,pozornosti
 • Hry zamerané na pohyb hráča v ihrisku, dynamiku, rýchlosť reakcie, presnosť prihrávky, orientáciu v priestore.

                                

 
                                                Tešíme sa na Teba príď si zahrať.

ZOZNAM KRÚŽKOV

1

Biológia inak

5.-9.

Mgr. Macková

2

Mažoretky

1.-4.

Mgr. Micišinová

3

Mladí zdravotníci

1.-4. ,5.-9.

Mgr. Barancová

4

Nohejbal

1.-9.

PaedDr. Ňaršasnký, Z. Hartl

5

Strelecký krúžok

5.-9.

Mgr. Czilli

6

Šikovníček

1.-4.

Mgr. Kandráčová

7

Školský časopis - Severáčik

5.-9.

Mgr. Fiterová

8

Športové hry - stolný tenis

1.-9.

Mgr. Hreha

9

Volejbal

3.-9.

Mgr. Krišáková, Mgr. Gregušová

10

Z rozprávky do rozprávky

1.-4.

Mgr. Koščáková

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
649656

KTO JE ONLINE

Práve tu je 36 návštevníkov a žiadni členovia on-line