Dnes je

Pohybová príprava

Vedúci krúžku: Mgr. Gabriela Gregušová
Ročník: 2. – 4.
Termín krúžku: piatok 13.00 – 15.00

Zameranie:

- rozširovať možnosti pohybového vyžitia sa žiakov a kompenzovať prevahu ich duševného zaťaženia v týždennom režime školskej i mimoškolskej práce
- prehlbovať základné telovýchovné vzdelanie, ktoré nadobúdajú žiaci v povinnom
vyučovaní
- prehlbovať individuálne diferencované záujmy a vzťah k pohybovej aktivite
- zdokonaľovať sa v tom, čo si žiaci osvojujú v povinnej telesnej výchove
- prehlbovať a zdokonaľovať svoje záujmy v činnostiach, pre ktoré majú predpoklady a ktoré chcú zdokonaľovať
- zvyšovať športovú výkonnosť žiakov, ale aj telesnú zdatnosť a ďalšie vlastnosti osobnosti

Obsah:

Ťažiskom obsahu je základné a rozširujúce učivo povinnej telesnej výchovy
- Kondičné, koordinačné, kompenzačné, relaxačné a iné cvičenia
- Pohybové hry
- Základy atletiky
- Základy športových hier
- Základy športovej gymnastiky

 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
Telefón: 056 / 672 72 70

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
156234

KTO JE ONLINE

Práve tu je 90 návštevníkov a žiadni členovia on-line