Vážení kolegovia, milí žiaci!

Je začiatok septembra a to je čas, kedy sa otvárajú brány škôl, aby sme po dvojmesačnom oddychu opäť zasadli do školských lavíc a za katedry a pokračovali vo výchove a vzdelávaní našich detí.

Žijeme v hektickej dobe. Dobre vieme, že predchádzajúce dva školské roky sa  realizovali v inom režime, než sme boli doteraz zvyknutí. Chcem veriť, že v tomto školskom roku pocítia naši žiaci podobné obmedzenia čo najmenej a učitelia sa budú môcť sústrediť na plnohodnotné vzdelávanie.

Prváci a ich rodičia pociťujú zmeny pri prechode z materskej školy na základnú aj v bežných podmienkach, preto každé obmedzenie je zvlášť náročné. Verím však, že spoločnými silami dokážeme vytvoriť pre deti také podmienky, aby prvý ročník zvládli čo najlepšie a do školy chodili rady.

Milí deviataci, i Vás čaká náročný rok. Dobré vzdelávacie výsledky môžu veľmi ovplyvniť Vaše ďalšie smerovanie po ukončení povinnej školskej dochádzky.  I Vám preto prajem, aby ste v sebe našli dosť odhodlania a motivácie pre získanie čo najlepších výsledkov, ktoré Vám poskytnú väčšie možnosti pri výbere strednej školy.

Milí kolegovia, výchova a vzdelávanie našich detí je v našich rukách. Predchádzajúce roky nás naučili potýkať sa s obmedzeniami, ktoré doba jednoducho vniesla do našich životov. Vieme už, že situácii sa musíme prispôsobovať, ale tak, aby deti pocítili prípadné obmedzenia čo najmenej. Prajem Vám preto, aby ste mali dosť energie a zanietenia do ďalšej náročnej práce, ale najmä Vám prajem pevné zdravie, ktoré všetci tak veľmi potrebujeme.

Nepedagogickým pracovníkom okrem pevného zdravia želám príjemnú pracovnú atmosféru a všetkým prajem úspešný školský rok 2021/2022.

                                                                          

                                                                          František Ňaršanský, riaditeľ školy

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
410820

KTO JE ONLINE

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line