Dnes je
 • Úvod
 • Oznamy
 • Organizácia vyučovania na obdobie od 11.1.2021 do 24.1. 2021

Organizácia vyučovania na obdobie od 11.1.2021 do 24.1. 2021

VÁŽENÍ RODIČIA,MILÍ ŽIACI,

vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR, v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPÚ bude prebiehať pre všetkých žiakov výchovno-vzdelávací proces od 11.1.2021  dištančnou formou.

ŠKD pre žiakov rodičov kritickej infraštruktúry nebude otvorený na našej škole, mesto zriadilo jeden ŠKD na ZŠ M.R.Štefánika  v čase od 7:30 do 15:30 hod. Žiaci, ktorí sa prihlásili, ho budú navštevovať po predložení požadovaných tlačív(prihláška, tlačivo o bezinfekčnosti zákonného zástupcu).

Podľa pokynov ŠPÚ je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný :

1. stupeň (rozsah hodín výučby)

 •  1. - 3 ročník: 10 hodín týždenne
 •  4 ročník: 12 hodín týždenne

2. stupeň

Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu. Zároveň budeme rešpektovať individuálne rodiny, kde je viac súrodencov,nakoľko sa nebudú môcť pripojiť na on-line hodinu v tom istom čase naraz. Umožníme im, po konzultácii s triednymi učiteľmi, aby sa im učivo sprístupnilo.

 • ✓ odporúčaniam ŠPÚ zodpovedá  naša úprava dištančného rozvrhu, ktorá bude na stránke našej školy  od 11.1.2021,
 • ✓ do 14:00 hod.  sa budú zverejňovať na stránke školy aktuálne informácie o vyučovaní na nasledujúci deň,
 • ✓ triedne učiteľky/ triedni učitelia upravený rozvrh a časový rozpis hodín sprístupnia zákonným zástupcom.
 1. Triedni učitelia tiež uvedú pre rodičov vo svojej triede  konzultačné hodiny  v prípade potreby. 
 2. Školský špeciálny pedagóg Mgr. Katarína Barancová, má pre začlenených žiakov taktiež pripravené rôzne on–line relaxačné hry a aktivity 1x týždenne. Účasť je dobrovoľná. - bude uvedená v rozvrhu pre začleneného žiaka od triednej učiteľky.
 3. Komunikácia rodič - učiteľ môže prebiehať počas pracovných dní v čase od 8:00h do 14:00h. 
 4. Výchovné predmety – sa budú vyučovať dištančne, bez povinnosti pre žiakov odovzdávať úlohy.
 5. V prípade nejasností alebo potreby nás môžu rodičia kontaktovať na dostupných kontaktoch školy na webe, príp. na FB stránke školy.
 6. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke mestom, alebo na nákupe.
 7. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame.
 8. V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku v prírode.
 9. V mesiaci január prebehnú  on–line rodičovské združenia, aby  boli rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín nastavia triedni učitelia v každej triede individuálne, po dohode s rodičom.
 10. Ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku.
 11. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.-4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky. Výchovný poradca, p. Mgr. Oto Czilli  priebežne bude zasielať všetky nové informácie, ktoré mu budú doručené.
 12. Testovanie 9 prebehne, a to v dňoch 9.-10. jún 2021 

,,Žiaci, pristupujte k učeniu zodpovedne a pravidelne každý deň. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas. Nepoľavujte."

 

Po ukončení lockdownu:

Predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli žiaci do školy vrátiť 25.1.2021. Rezort školstva odporúča pre aj pre prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov. Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

Závisí to však od aktuálnej situácie. V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na našej základnej škole Vás budeme informovať.

Ďakujem Vám za ústretovosť a porozumenie.

 

V Trebišove, 8.1.2021          

PaedDr.František Ňaršanský, riaditeľ školy

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
318419

KTO JE ONLINE

Práve tu je 86 návštevníkov a žiadni členovia on-line