Dnes je

AKTUÁLNE INFORMÁCIE MŠVVaŠ

Záväzné termíny sú nasledovné:

👉 Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

👉 Od 11. januára idú dištančne 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Otvorené budú MŠ pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (napr. zdravotníci) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Vzhľadom na zabezpečenie chodu nemocníc sa zriaďovateľom odporúča otvoriť ŠKD pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

 

Predbežné termíny:

Ide o informácie a termíny, aby sa školy aj rodičia vedeli zariadiť. Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu zmeniť:

👉 Predbežný termín 18. januára 2021: Fungovať by mali MŠ a prvý stupeň ZŠ. 

V zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ by mali byť pretestovaní zamestnanci a s ohľadom na situáciu odporúčame aj pretestovanie rodičov.

Pokiaľ rodičia nemajú záujem, môžu žiaka ospravedlniť na 5 vyučovacích dní. Žiak tak môže ostať doma až do konca lockdownu.

👉 Predbežný termín 25. januára 2021 (ukončenie lockdownu): Otvorenie SŠ, druhého stupňa ZŠ aj prvého stupňa ZŠ po pretestovaní v zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ. Pretestovaní by mali byť zamestnanci, žiaci SŠ a žiaci druhého stupňa, rovnako sa odporúča aj pretestovanie rodičov.

👉 Ide o predbežné informácie a termíny, aby sa školy aj rodičia vedeli zariadiť. Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu ešte zmeniť.

 

  1. Zverejňujeme rozvrhy dištančného vyučovania pre jednotlivé triedy. -TU

Zmena začiatku vyučovacích hodín:

  • 1.h -  8:30
  • 2.h -  9:30
  • 3.h – 10:30
  • 4.h – 11:30
  1. Zadania a úlohy budú žiaci dostávať do 16:00hod.
  2. Zverejňujeme krízový plán pre rodiča a krízový plán pre žiaka. - TU

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
318452

KTO JE ONLINE

Práve tu je 156 návštevníkov a žiadni členovia on-line