Dnes je

❗❗❗ OZNAM ❗❗❗

Vážení rodičia, milí žiaci,

tešíme sa na vzájomné stretnutie 2.9. 2020. Aby naše stretnutie prebehlo v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR, dovoľte, aby sme Vás oboznámili s organizáciou prvých školských dní. Zákonný zástupca žiaka je pre svoje dieťa povinný zabezpečiť:

 • Dve rúška na každý deň, hygienické vreckovky.
 • Vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy (www.zspribinovatv.edu.sk)alebo na stránke https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/ (Príloha 3 a 4)
 • Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
 • Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ a MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia (príloha č. 5).
 • Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v priestoroch prváckej triedy s rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ostatní žiaci v triedach bez zákonného zástupcu. 
 • V prvý školský deň (2.9.2020) ešte nebude zabezpečená strava a ŠKD. Žiaci budú v škole len nevyhnutný čas na podanie prvých informácií.

Rozpis príchodu: 

ČAS     Vstup 1        Vstup 2

8:30    1.ročník         2.ročník

8:40    3.ročník         4. ročník 

8:50    5.ročník         6.ročník

9:00    7.ročník         8. ročník 

9:05    9. ročník

 • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.
 • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
 • Podmienky vstupu do školy a infografika sú zverejnené na viditeľných miestach pri vstupe do budovy školy (vstupné dvere).
 • Dodržiavať zásady R – O – R (ruky – odstup – rúško), v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
 • V čase do 14.09.2020 budú zabezpečené ŠKD.

Činnosť ŠKD bude zabezpečená po ročníkoch.  Teda:

ŠKD 1.ročník

ŠKD 2. ročník 

ŠKD 3.ročník 

ŠKD 4.ročník

 • Stravovanie žiakov ZŠ: Prvý stupeň sa bude stravovať v jedálni  v čase od  11:30 – 12:30  
 • Druhý stupeň sa bude stravovať od 13:00- 14:00 hod. 

 

 • Počas trvania špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku sa žiaci budú zdržiavať aj počas veľkej prestávky vo svojej kmeňovej triede.
 • Ku krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1.10.2020 a podľa neho sa bude ďalej postupovať.
 • V období od 16.09.2020 sa bude postupovať podľa jednotlivých fáz semaforu vypracovaných pre školy MŠVVaŠ SR. 

❗❗❗ Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka je prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky. ❗❗❗ Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ. ❗❗❗

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
292156

KTO JE ONLINE

Práve tu je 213 návštevníkov a žiadni členovia on-line