Dnes je

Oznam o zmene klasifikácie na konci roka

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie – aktualizácia z dňa 20. apríla 2020 v Bratislave vydaného MŠ SR,  platného Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, zasadnutia predmetových komisií, metodického združenia a rozhodnutia riaditeľa školy dochádza k zmenám v záverečnej  klasifikácii ZŠ, Pribinova 34 v Trebišove  nasledovne:

1.-4. ročník:

 Záverečné hodnotenie:

Neklasifikované predmety: hodnotené absolvoval/ neabsolvoval

1.r. VYV, TSV, HUV, NBV/ETV, ANJ

2.r. VYV, TSV, HUV, NBV/ETV

3.r. VYV, TSV, HUV, NBV/ETV, PVC, INF

4.r. VYV, TSV, HUV, NBV/ETV, PVC, INF

+ ŠPG(RŠF, TKC)

Hodnotené predmety:

  1. ročník : slovné hodnotenie: SJL, MAT, PVO
  2. ročník : slovné hodnotenie: SJL, MAT, PVO, ANJ
  3. ročník : klasifikácia známkou: SJL, MAT, VLA, PDV, ANJ
  4. ročník : klasifikácia známkou: SJL, MAT, VLA, PDV, ANJ

5.-9. ročník:

 Záverečné hodnotenie:

Neklasifikované predmety: hodnotené absolvoval/ neabsolvoval

VYV, TŠV, HUV, NBV/ETV, INF, THD + ŠPG(RŠF, TKC)

Hodnotené predmety:

SJL, MAT, DEJ, BIO, GEG, FYZ, CHE, OBN, NEJ/RUJ/ANJ – klasifikácia známkou

 

Trebišov 20.4.2020                                        Riaditeľ školy: PaedDr.František Ňaršanský

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
262548

KTO JE ONLINE

Práve tu je 65 návštevníkov a žiadni členovia on-line