Dnes je
  • Úvod
  • Oznamy
  • Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021

Milí rodičia budúcich prvákov,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré naša škola ponúka.

Pre šk. rok 2020/2021 je realizácia zápisov nasledovná: na webovom sídle si môžete stiahnuť dotazník k zápisu do 1. ročníka,  ktorý po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021. Zapisovanie do dotazníka  je časovo obmedzené v termíne do 15.4.2020.

Link na dotazník TU

Zápis je pre dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2020, mladšie deti k zápisu musia priniesť súhlasné stanovisko pediatra a poradenského zariadenia CPPPaP. Je dôležité vedieť, že so zápisom musia súhlasiť obaja rodičia, čo neskôr potvrdia svojim podpisom.

Všetkým záujemcom o školu odporúčame navštíviť školu dňa 1.4. 2020, kedy pre  budúcich prvákov plánujeme od 16:30 hod. Deň otvorených dverí.  Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s našou školou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. Vďaka osobným stretnutiam a konzultáciám sa o nás dozviete viac.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vás!

 Zápisový tím, ZŠ Pribinova 34, Trebišov


Ako prebieha zápis

Zapísanie dieťaťa do školy je vážnym krokom v živote každej rodiny. Školu si dnes možno vybrať starostlivo a so zvážením všetkých aspektov, ktoré život rodiny ovplyvnia na dlhšiu dobu. Dôležitá totiž nie je len vzdialenosť školy od bydliska, ale aj charakter pedagogiky školy a konkrétni ľudia, ktorí školu tvoria a pracujú v nej.

Pred zápisom do 1. ročníka v našej škole môžu perspektívni rodičia absolvovať konzultácie v rámci Dňa otvorených dverí, návštevu vyučovania v škole a  individuálnu konzultáciu s konkrétnym pedagógom. Na tomto základe môžu postaviť svoje rozhodnutie – zapísať dieťa do našej školy.

 

Zápis do 1. ročníka prebieha takto:

– stretnutie učiteľa a dieťaťa, prítomný môže byť aj špeciálny pedagóg.

Dieťa spolu s učiteľom vykonáva rôzne úlohy a činnosti, napríklad:

  • Úvodný informačný rozhovor – orientácia v najbližšom okolí, poznanie blízkych osôb, orientácia v čase a priestore.
  • Telesná zrelosť a schopnosti – chôdza po lavičke, skoky cez švihadlo, hádzanie lopty, tlieskanie v rytme.
  • Lateralita a symetria – dopĺňanie bodiek, výskok, strihanie nožnicami.
  • Výtvarné a remeselné zručnosti – kresba (dom, strom, človek), zapísanie mena.
  • Reč – zopakovanie jednoduchého príbehu,  zopakovanie slov vo vete.
  • Matematické schopnosti – jednoduché počítanie, porovnanie počtu predmetov

Počas všetkých aktivít získajú pedagógovia školy dostatok informácií o zrelosti dieťaťa pre školu. Navyše budúci triedny učiteľ má väčší prehľad o tvoriacej sa triede a jej špecifikách, čomu bude musieť prispôsobiť svoj štýl práce od prvých dní. Ak vzniká podozrenie, že dieťa nie je ešte pripravené, zrelé, na školu, odporúčame rodičom, v spolupráci s poradenským zariadením a pediatrom, odklad školskej dochádzky.

(*Prijatie žiaka aj do vyšších ročníkov je možné aj v priebehu školského roka po dohode s vedením školy.)

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
Telefón: 056 / 672 72 70

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
175037

KTO JE ONLINE

Práve tu je 64 návštevníkov a žiadni členovia on-line