Dnes je
  • Úvod
  • O škole
  • Školská jedáleň

Školská jedáleň

ŠJ Sever poskytuje svojim žiakom a zamestnancom školy stravovanie v školskej jedálni. Jedálny lístok sa zostavuje vždy týždeň vopred. Pri jeho zostavovaní sa kladie dôraz na pestrosť, obmieňanie technologických postupov prípravy, obmieňanie príloh, šalátov, či dezertov. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, ovocia, nápoja, dezertu alebo šalátu. Zeleninové šaláty sa pripravujú z čerstvej sezónnej zeleniny.
 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, Základná škola, Pribinova 34, 075 01 Trebišov

Vážení rodičia,

1.9. 2019 nadobúda platnosť zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR. Podľa neho má každý žiak nárok na stravu za poplatok znížený o dotáciu od štátu vo výške 1.20 €, ale iba v prípade ak sa zúčastní vyučovania. Žiaci ZŠ Pribinova 34, 075 01 Trebišov doplácajú za 1 obed 0,12 € podľa platného VZN Mesta Trebišov č. 160/2019.

Na tento príspevok nemá nárok, ak je dieťa: neprítomné v škole

Ak žiak nie je z obeda včas vyhlásený,  v takomto prípade platí rodič  plnú sumu ceny obeda.

Možnosti vyhlásenia do 7:45 hod.:

  • na telefónnom čísle : 6684428
  • e-mailom: chomova@atlas.sk
  • sms správou: 0918113224

V prípade stravovania je potrebné osobne nahlásiť prihlásenie žiaka na obed.

Pracovníci školskej jedálne

Chomová Mária

vedúca šk. jedálne

Kočišová Anna

zástupca ved. šk. jedálne

Bajusová Anna

kuchárka

Brezňáková Anna

kuchárka

Buzová Monika

kuchárka

Hliva Michal

kuchár

Iľková Beáta

kuchárka

Prezbruch Ján

kuchár

Šalamon Martin

kuchár

Timčo Dávid

kuchár

 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
344533

KTO JE ONLINE

Práve tu je 81 návštevníkov a žiadni členovia on-line