• Úvod
  • O škole
  • Info a dokumenty
  • „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“

„Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“.

Cieľom výzvy bola kompenzácia poplatku za školský klub detí  pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstránila hlavná prekážka -poplatky za ŠKD pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

Z Plánu obnovy a odolnosti SR bolo v tomto kole výzvy podporených 229 základných škôl, ktoré získali finančné prostriedky v celkovej sume 289 575 €. Táto výzva pozitívne ovplyvnila celkovo cca 3 861 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi.

Tešíme sa, že sme boli úspešní aj v tejto výzve.

S úctou PaedDr.František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy 

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
649692

KTO JE ONLINE

Práve tu je 84 návštevníkov a žiadni členovia on-line