Súťaž: „Čo pre teba znamená voda“

Každoročne si 22.marca pripomíname Svetový deň vody.

Ani tento rok to nebolo inak. Liptovská vodárenská spoločnosť pri tejto príležitosti vyhlásila súťaž s témou „Čo pre teba znamená voda“. Žiaci sa do súťaže mohli zapojiť v dvoch kategóriách: Literárna kategória- úlohou bolo napísať krátky text (úvaha, báseň, poviedka, rozprávka...) na PC s rozsahom najviac na jednu A4.Výtvarná kategória, v ktorej žiaci mohli nakresliť ľubovoľný obrázok na danú tému.

Žiačky našej základnej školy sa do tejto súťaže zapojili. Simona Fedorová, žiačka 7. ročníka napísala krásnu úvahu „Čo pre teba znamená voda“, ktorú si môžete prečítať :

        Čo je voda ? Prečo je dôležitá pre všetky živé organizmy, a prečo sa tak veľa rozpráva o znečisťovaní vôd, alebo o rozpúšťaní ľadovcov?

       Voda je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je nevyhnutnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Aj naše telo tvorí veľké množstvo vody a musíme ju prijímať, aby sme neohrozili svoj život. Ale voda nie je všade samozrejmosťou, ľudia v Afrike nemajú také kvantum vody ako máme my. Myslím si, že si ľudia s obmedzeným množstvom vody si ju vážia oveľa viac. Je to pre nich akási vzácna tekutina, veď akoby aj nie, závisia od nej mnohé životy. Prečo ľudia v Afrike nemajú dosť vody? Na túto otázku je mnoho odpovedí, jednou z nich je klíma a podnebie. Čo to znamená ? Súvisí s tým aj to, že sa tam nachádzajú púšte. Ľudia si musia dochádzať pre vodu, čo môže byť náročné najmä po slnku, ktoré tam žiari od skorého rána.

     Voda dáva život celej Zemi, ale my si to nevážime a znečisťujeme ju. Aj keď jej sila vie spôsobiť nemalé škody, mali by sme si ju vážiť, lebo ako som už vyššie spomenula nie je samozrejmosťou. Možno ste si to neuvedomili, ale vďaka vode máme aj zimné športy, alebo v lete dovolenku pri mori. Keď sa nad tým zamýšľam, chcela by som zažiť sneh, aký nám opisujú rodičia alebo starý rodičia. 

     Ale ako sa hovorí, každá minca má dve strany, výnimkou nie je ani voda. V plynnom skupenstve je dôsledkom vzniku skleníkového efektu. Toto zas nadväzuje na ďalší problém a tým je zvyšovanie teploty, to spôsobuje roztápanie ľadovcov. Kde budú žiť ľadové medvede ? Srandu bokom, ak by sa ľadovce roztopili, zvýšila by sa hladina morí a oceánov, taktiež by pravdepodobne vyhynuli ľadové medvede a tučniaky. Takto by nemálo štátov skončilo pod vodou, zníži sa množstvo pevniny a nadmieru veľa ľudí príde o svoj domov.

     V mnohých oblastiach, napríklad vo vyššie spomínanej Afrike je nedostatok dažďových zrážok a nastáva tam sucho. Nerastú tam takmer žiadne rastliny a živočíchy i ľudia zvádzajú neustály boj o prežitie. Ale sladká voda sa ťažko získava aj v tých oblastiach, kde prší veľa. Príčinou by mohol  byť  odpad z miest a tovární a to znečisťuje vodu, takže ju nemožno piť. Vo vode sa môže nachádzať až stopäťdesiat miliónov ton plastov, ktoré ohrozujú morské živočíchy alebo morské vtáky. A takto dospejeme k tomu, že ďalšia generácia bude v múzeách vidieť vypchaté zvieratá, ktoré sa pred istým časom plavili a robili radosť ľudom, ktorí ich na vlastné oči videli.

      Čo dodať na záver? Ja si myslím že vodu si treba vážiť, pre niekoho je voda veľmi vzácna, no pre niektorých je voda samozrejmosť. Raz jeden múdry človek povedal, že vodu nevytlačíš z kameňa, a preto si treba uvedomiť jej hodnotu.

Kristína Pavlíčková, žiačka 6.A triedy nakreslila a napísala krásnu báseň.

Liptovská vodárenská spoločnosť našu školu odmenila certifikátom, že práve naša základná škola sa zúčastnila Svetového dňa vody, a tak motivovala žiakov k zamysleniu, aká je hodnota vody.

 

                                                                                                          Mgr. Katarína Fiterová

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
skola@zspribinovatv.edu.sk

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
444763

KTO JE ONLINE

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line