Dnes je

Zápis do 1. ročníka

Link na dotazník TU

Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020, určuje termín zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021

od 15. apríla 2020 do 22. apríla 2020

v budovách príslušných základných škôl v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod. s tým, že

 • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
 • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
 • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov:

 • žiakom z obvodu ZŠ Pribinova zašle poštou informácie o zápise do 1. ročníka,
 • zverejní informácie o zápise na web stránke školy a facebookovej stránke školy,
 • umožní zákonným zástupcom zapísať dieťa aj elektronicky, teda on-line prostredníctvom dotazníka na web stránke školy.

Všetky potrebné dokumenty si vyžiadame v zmysle usmernenia ministra školstva:

 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
 • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
 • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ďakujeme za pochopenie a Tešíme sa na našich budúcich žiakov!

S úctou
PaedDr. František Ňaršanský, riaditeľ školy

ŽIACI ZO ZŠ, PRIBINOVA 34, V TREBIŠOVE SA UČIA AJ ONLINE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Čítať Ďalej

Hviezdoslavov Kubín

     Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese, ktorá funguje od roku 1954. Žiaci v nej súťažia v oblasti poézie a prózy, kde si vyberajú diela literatúry pre deti, mládež a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese, ktorá sa na Slovensku organizuje.

     Umelecký prednes nie je len o naučení sa  umeleckého textu naspamäť, je to len jedná z mnohých úloh, ktoré žiakov pri cvičení umeleckého prednesu potrápili. Žiaci a ich vyučujúci stáli pred neľahkou úlohou – vybrať vhodný text, naučiť sa ho naspamäť, dávať dôraz na správne slová, zdokonaľovať reč, výraz, ale aj kontakt s publikom.

     V prednese poézie a prózy je viacero kategórii, v ktorých žiaci súťažia. Žiaci základných škôl súťažia v troch kategóriách. Zapojili sa do nej aj žiaci našej školy. Žiaci prvého stupňa súťažili v prvej kategórii v prednese poézie a prózy. Žiaci druhého stupňa si zmerali sily v prednese poézie a prózy v dvoch kategóriách. V druhej súťažili žiaci piateho a šiesteho ročníka a v tretej kategórii súťažili žiaci siedmeho až deviateho ročníka. Na súťaž Hviezdoslavov Kubín žiakov prvého stupňa pripravovali Mgr. Gabriela Gregušová, Mgr. Jarmila Ondrušová, Mgr. Adriana Kandráčová a Mgr. Renáta Hartlová a žiakov druhého stupňa  pripravovali Mgr. Zuzana Majerská, Mgr. Slávka Maďarová, Mgr. Nikola Macková.

     Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa na našej škole uskutočnilo 26.2.2020. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a víťazom gratulujeme. Veríme, že žiakom účasť na súťaži priniesla skúsenosti s umeleckým prednesom, ktoré budú aj naďalej rozvíjať.

Mgr. Nikola Macková

1.Stupeň:

I. kategória - próza :

1.miesto -  Nela Jacková – 2.B
2.miesto - Sophia Eleanor Kandráčová – 2.B 
3.miesto - Filip Grecula – 4.A

I. kategória – poézia:

1.miesto - Nela Coganova -2.A
2.miesto - Viktor Parajoš- 2.B
3.miesto - Gabriela Burešová- 3.B

 

2.Stupeň:

II. kategória - próza:

 1. miesto – Emma Sofia Synová, 5.A
 2. miesto – Samuel Jacko, 6.A

II. kategória - poézia:

 1. miesto – Jozef Fedor, 6.A
 2. miesto – Veronika Vitková, 6.B
 3. miesto – Ema Koliščáková, 6.B

III. kategória - poézia:

 1. miesto – Kristína Biačková, 8.B
 2. miesto – Natália Sučová, 7.B
 3. miesto – Samuel Cibere, 9.A

III. kategória - próza:

 1. miesto – Katarína Biačková, 8.B
 2. miesto – Tamara Kalistová, 7.A

 

91216311_624048444841967_2335882869475377152_n.jpg91588412_2629340633969401_2796067028736147456_n.jpg85135710_2593930294216845_676296128932610048_n.jpg91247255_210507250164300_3102117967228305408_n.jpg91509476_564716880805466_4292993350505594880_n.jpg87887083_633713187377918_1460015866748862464_n.jpg91573897_167221771004906_6048771406970224640_n.jpg85176561_131611964885166_27529619380895744_n.jpg

 

 

 

22.apríl - Deň Zeme

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

Čítať Ďalej

SME S VAMI

Žiaci 2.B sa zapojili do výzvy – SME S VAMI.

Žiaci si nakreslili a vyfarbili  krásne srdiečko. Potom ho vystrihli a následne ho nalepili na svoje okná. Vyjadrili tým svoju vďačnosť za statočnosť našich zdravotníckych pracovníkov, hasičov, policajtov, pracovníkov v obchodoch a všetkých, ktorí v týchto ťažkých časoch ostávajú v práci. Deti  mysleli  aj na  starých rodičov a chorých, ktorí zase musia ostať doma.  Patrí im veľká vďaka, a preto  im  druháci posielajú svoje ♥.


Mgr. Gabriela Gregušová

received_215275959572698.jpegreceived_2887898517913183.jpegreceived_509154559972219.jpegreceived_262970261398700.jpegreceived_873335393134839.jpegreceived_590785281526028.jpegreceived_2728324873951398.jpegreceived_3025307054196688.jpegreceived_254692105932095.jpeg

RÝCHLY KONTAKT

Adresa: Ul. Pribinova 34, Trebišov
Telefón: 056 / 672 72 70

ŠTATISTIKA

Čítanosť článkov
237528

KTO JE ONLINE

Práve tu je 43 návštevníkov a žiadni členovia on-line